Penzion - ubytování 

Nabízíme 9 pokojů s rozdílným počtem lůžek.

Celková kapacita 40 lůžek

1x dvouůžkový pokoj s možností přistýlky

1x dvoulůžkový pokoj                                      

2x pětilůžkový pokoj 

2x  šestilůžkový pokoj 

2x čtyřlůžkové

1x pět lůžek ( dva pokoje 3+2 lůžka, společná koupelna)

Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.Na pokojích není televize

Všeobecné podmínky


  1. Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do knihy ubytovaných a uhradí dohodnutou finanční částku a poplatky s tím spojené za pobyt v penzionu, pokud tak neučinil dříve bezhotovostní platbou.
  2. V penzionu mohou být ubytovány osoby, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
  3. Závazná rezervace bude potvrzena po zaplacení zálohy 50% z dohodnuté ceny pobytu. Nejpozději 4 týdny před nástupem na ubytování bude uhrazeno zbylých 50% z dohodnuté ceny pobytu (pokud nebude s ubytovatelem dohodnuto jinak).
  4. Poplatek obci za lázeňský, nebo rekreační pobyt činí za osobu a každý započatý den pobytu 18,- bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije. Poplatek obci za obsazené lůžko 6,-/os /den. (Tento poplatek není zahrnut v ceně za ubytování). Poplatek za neobsazené lůžko 200,-/noc.
  5. Pobyt psa po dohodě s ubytovatelem. 
  6. Nástup na ubytování po 15:00h., odchod nejpozději do 10:00h. (jiný čas po dohodě s ubytovatelem).
  7. Noční klid je stanoven 22:00h. - 07:00h.
  8. Kouření na pokojích a v celém objektu je přísně zakázáno pod pokutou 1000Kč. Kouření je povoleno pouze na místech k tomu určených (venku před vchodem na penzion a restauraci).
  9. Je zakázáno přesunovat nábytek, postele a veškeré jiné zařízení.
  10. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 800 Kč hotově na místě.
  11. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna.
  12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu.

  Ubytovací řád

Za ubytování včetně vybavení zodpovídá ubytovatel. Povinností všech ubytovaných osob je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu. Za chování a bezpečnost svých dětí a nezletilých jsou plně odpovědni jejich zástupci ( rodiče, nebo jimi pověřené osoby).

Storno podmínky

1. Zájemce,který potvrdil rezervaci si je vědom a souhlasí s těmito storno podmínkami.

2. Zájemce má právo kdykoli před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy.

Při zrušení objednávky ve lhůtě delší jak 6 týdnů před nástupem se účtuje poplatek 40% dohodnuté ceny pobytu.

Ve lhůtě 6-4 týdny před nástupem na ubytování se účtuje 50% dohodnuté ceny pobytu.

Ve lhůtě 4-2 týdny před nástupem na ubytování se účtuje 60% dohodnuté ceny pobytu.

Ve lhůtě kratší jak 14 dnů před nástupem na ubytování se účtuje 100% dohodnuté ceny pobytu.

Ubytovatel má právo odečíst storno poplatek od zálohy, nebo zaplacené ceny.


Nejsme plátci DPH.