Ubytování 
Penzion Jeseníky - Branná

Nabízíme 9 pokojů s rozdílným počtem lůžek.

Celková kapacita 33 lůžek

4 dvolůžkové pokoje                                      

1  pětilůžkový pokoj 

1  šestilůžkový pokoj 

2 čtyřlůžkové

2 třílůžkový

Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.Na pokojích není televize

Ceny ubytování


Ceník Zima (od 15.10. do 15.5. topná sezona  

1 noc

500,- vč.snídaně         

 2 noci                                        

390,- vč.snídaně                          

490,- vč.polopenze                     

590,- vč.plná penze                     


3 a více nocí

360,- vč.snídaně

460,- vč.polopenze

560,- vč.plná penze

Cena za neobsazené lůžko dle dohody


Ceník Léto

1 noc

400,- vč.snídaně

2 noci                                              

360,-vč.snídaně                                 

460,-vč.polopenze                            

560,- vč.plná penze                         


3 a více nocí

330,- vč.snídaně

430,- vč.polopenze

530,- vč.plná penze


Ubytování domácích mazlíčků 100,-/noc

Cena za neobsazené lůžko dle dohody

Lyžařské kurzy                                                                 2019


Ceník

1.stupeň......................................................................480,-/dítě/noc

2.stupeň.....................................................................490,-/dítě/noc

Střední školy.............................................................500,-/dítě/nocPlná penze 4x denně včetně pitného režimu.

Maximální počet 33 lůžek

Ceník Armáda ČR

Ubytování 1 den........................370,-

Ubytování 3 a více nocí.........250,-

Polopenze...................................170,-

Ceny  na speciální akce (Kolštejnský okruh, Silvestr) jsou odlišné je potřeba se informovat e-mailem, nebo telefonicky.


"Silvestrovský pobyt rezervace minimálně 4 noci"    

"Kolštejnský okruh" - rezervace pouze plná obsazenost pokoje a  min. 2 noci (Cena za celý pokoj)

Cena za neobsazené lůžko 200,-/noc

Obsazenost pokojů

Pageid=1672&l=10&UserId=17053&months=1&days=31&weekdayscolor=009933&fontweekdays=FFFFFF&bookedcolor=FF0000&weekenddays=006600&fontweekenddays=FFFFFF&availablecolor=FFFFFF&pagebcolor=FFFFFF&pendingcolor=333399&showflags=True&socolor=00CCCC&font=Andalus target="_blank">View availability

Všeobecné podmínky


 1. Host při nástupu k ubytování předloží osobní doklady k zapsání do knihy ubytovaných a uhradí dohodnutou finanční částku a poplatky s tím spojené za pobyt v penzionu, pokud tak neučinil dříve bezhotovostní platbou.
 2. V penzionu mohou být ubytovány osoby, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 3. Závazná rezervace bude potvrzena po zaplacení zálohy 50% z dohodnuté ceny pobytu. Nejpozději 4 týdny před nástupem na ubytování bude uhrazeno zbylých 50% z dohodnuté ceny pobytu (pokud nebude s ubytovatelem dohodnuto jinak).
 4. Poplatek obci za lázeňský, nebo rekreační pobyt činí za osobu a každý započatý den pobytu 12,- bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije. Poplatek obci za obsazené lůžko 3,-/os /den. (Tento poplatek není zahrnut v ceně za ubytování).
 5. Pobyt psa po dohodě s ubytovatelem.
 6. Nástup na ubytování po 15:00h., odchod nejpozději do 10:00h. (jiný čas po dohodě s ubytovatelem).
 7. Noční klid je stanoven 22:00h. - 07:00h.
 8. Kouření na pokojích a v celém objektu je přísně zakázáno pod pokutou 1000Kč. Kouření je povoleno pouze na místech k tomu určených (venku před vchodem na penzion a restauraci).
 9. Je zakázáno přesunovat nábytek, postele a veškeré jiné zařízení.
 10. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 800 Kč hotově na místě.
 11. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna.
 12. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních společenských prostorách penzionu.

  Ubytovací řád

Za ubytování včetně vybavení zodpovídá ubytovatel. Povinností všech ubytovaných osob je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu. Za chování a bezpečnost svých dětí a nezletilých jsou plně odpovědni jejich zástupci ( rodiče, nebo jimi pověřené osoby).

Storno podmínky

1. Zájemce,který potvrdil rezervaci si je vědom a souhlasí s těmito storno podmínkami.

2. Zájemce má právo kdykoli před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy.

Při zrušení objednávky ve lhůtě delší jak 6 týdnů před nástupem se účtuje poplatek 40% dohodnuté ceny pobytu.

Ve lhůtě 6-4 týdny před nástupem na ubytování se účtuje 50% dohodnuté ceny pobytu.

Ve lhůtě 4-2 týdny před nástupem na ubytování se účtuje 60% dohodnuté ceny pobytu.

Ve lhůtě kratší jak 14 dnů před nástupem na ubytování se účtuje 100% dohodnuté ceny pobytu.

Ubytovatel má právo odečíst storno poplatek od zálohy, nebo zaplacené ceny.